Айылдык аймактар
Атабеков

Мектептери

№4 - Б.Шамшиев атындагы орто мектеби

Дареги: Бек-Абад айылы, М.Сыдыков көчөсү-101.

№72 – К.Юлдашев атындагы орто мектеби

Дареги: Кыдырша айылы, Халилова көчөсү-10.

№88 - Атабеков атындагы орто мектеби

Дареги: Бек-Абад айылы, М.Сыдыков көчөсү-103.

№7 – Ж. Турусбеков атындагы орто мектеби

Дареги: Жийде айылы, Ш.Маманов көчөсү.

№69 – Ж.Узаков атындагы орто мектеби

Дареги: Мундуз айылы, Пайызов көчөсү.

№38 – Д. Жунусов атындагы орто мектеби

Дареги: Эркин айылы, О.Хажыматов көчөсү-69.

№33 - Жийде атындагы орто мектеби

Дареги: Жаъы-жер айылы, Достук көчөсү.

№106 - Ширин атындагы орто мектеби

Дареги: Ширин айылы, Ынтымак көчөсү-13.

№105 - Абад атындагы орто мектеби

Дареги: Бек-Абад айылы, Хайткулов көчөсү-29.

Найман башталгыч мектеби

Дареги: Найман айылы, Закирова көчөсү-1.

Powered by Froala Editor