Айылдык аймактар
Сузак

Мектептери

№42 – Т. Мурсалиев атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Достук айылы. Акунов көчөсү-32

№73 – Х. Алимжан атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Камыш-Башы айылы. Дыйкан-Ата көчөсү.

№1 – Мадумар-Ата атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Сузак айылы. Дакан-Палван көчөсү-18

№65 – А. Юнусов атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Сузак айылы. Сары аксакал көчөсү-43

№90 –  Манас атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Сузак айылы. Мадумар-Ата көчөсү-23

№16 – С. Акбаров атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Сузак айылы. Дакан-Палван көчөсү-134

№22 –  Гайдар атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Благовещенка айылы. Шемаева көчөсү-137

№36 – Г. Гулям атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Арал айылы. 

№29 –  Т. Муратов атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Благовещенка айылы. Шемаев көчөсү-207

№2 – Дома-Ата атындагы орто мектеби. 

      Дареги: Сузак айылы. Дома Ата көчөсү-36

№103 – Садда атындагы негизги мектеби. 

              Дареги: Садда айылы. А. Мадаминов көчөсү-5

№97 – А. Сабитов атындагы негизги мектеби. 

              Дареги: Төш айылы.