Айылдык аймактар
Таш-Булак

Мектептери

Мектептери

№49 – Октябрдын 40 жылдыгы негизги мектеби.

Дареги: Жалал-Абад шаарыВ. Андреева көчөсү.

23 – Таш-Булак орто мектеби.

Дареги: Таш-Булак айылы, Д. Махмудов көчөсү.

96 – М. Төрөмаматов атындагы орто мектеби.

Дареги: Ынтымак айылы, К. Абдрасулов көчөсү.

81 – Т. Идирисова атындагы орто мектеби.

Дареги: Чолок-Терек айылы, А. Керимбеков көчөсү-67.