Айылдык аймактар
Ырыс

Айылдары

Ырыс айыл аймагына караштуу айылдар

Айыл аймак борборунан

 айылдардын аралыгы

1

Жар-Кыштак

Борбору

2

Кумуш-Азиз

2км

3

Курук-Кол

2км

4

Арал-Сай

1км

5

Ладан-Кара

3км 

6

Тотия

3км

7

Ырыс

2км

8

Масадан

2км

9

Домор

3км

10

Сасык-Булак

17км

11

Кайнар

17

12

Чымчык-Жар

34км

13

Кыр-Жол

30км