Айылдык аймактар
Багыш

Мектептери

№9- И.В. Мичурин атындагы орто мектеби

Дареги: Октябрь айылы, Б. Калдыбаев көчөсү

№33- Р. Исманалиев атындагы орто мектеби

Дареги: Октябрь айылы, К.Маркс көчөсү

№39- Ш.Базарбаев атындагы орто мектеби

Дареги: Сафаровка айылы,  Калбердиева көчөсү

№52- Т. Арзыкулова атындагы орто мектеби

Дареги: Багыш айылы, К. Абдразаков көчөсү

№50- Т.Тайгарев атындагы орто мектеби

Дареги: Кедей-Арык айылы, К. Төрөев көчөсү

№1- Ж. Бөкөнбаев атындагы окуу комплекси

Дареги: Сафаровка айылы,  А. Молоев көчөсү

№8- У. Абдукаимов атындагы орто мектеби

Дареги: Беш-Бала айылы.

№99- Багыш орто мектеби

Дареги: Кызыл-Туу айылы,  Атабеков көчөсү

Powered by Froala Editor