Айылдык аймактар
Кызыл-Туу

Айылдары

Айыл округунда 20 айыл бар. Алар: Бостон,  Ак-Булак, Ак-Терек, Акчалуу, Алмалуу-Булак, Карынген,  Кара-Көл, Кызыл-Сеңир, Орто-Азия, Соку-Таш, Ак-Баш, Шатрак, Жаны-Ачы, Кашка-Суу, Жашасын-2, Алчалуу, Кызыл-Алма, Талаа-Булак, Таштак, Мундуз.