Айылдык аймактар
Курманбек

Айылдары

Айыл өкмөтүндө 8 айыл бар. Алар: Калмак-Кырчын, Таран-Базар, Жоон-Күнгөй, Саты, Кара-Чолок, Канжыга, Үрүмбаш, Сары-Булак айылдары.