Айылдык аймактар
Кара-Дарыя

Калкынын саны

Кара-Дарыя айыл аймагында 16200 дөн ашуун калк жашайт. Негизинен кыргыздар (90%дан ашыгы), шалыбуудайпахтатамеки ж.б. өстүрүүдө эмгектенишет

Powered by Froala Editor