Айылдык аймактар
Көкарт

Мектептери


№10 – Көк-Арт атындагы мектеп гимназиясы. 

Дареги; Жалгыз-Жаңак айылы, Ж.Канназаров көчөсү-10.

11 – М. Орозалиева атындагы орто мектеби. 

Дареги; Жерге-Тал айылы, Х. Чолпонкулов көчөсү-1.

100 –Төрөгелдиев атындагы орто мектеби. 

Дареги; Жалгыз-Жаңак айылы, Султанов көчөсү-22.

101 – Шабданов атындагы орто мектеби. 

Дареги; Мазар-Булак айылы, К. Исмаилов көчөсү-1.

53 – Кенжекулов атындагы орто мектеби. 

Дареги; Үч-Малай айылы.