Айылдык аймактар
Курманбек

Мектептери

54 – Ысмайыл атындагы негизги мектеби.

Дареги; Кара-Чолок айылы. 

40 – М. Камбаров атындагы орто мектеби.

Дареги; Таран-Базар айылы.

109 – К. Осмоналиев атындагы башталгыч мектеби.

Дареги; Таран-базар айылы.

№107 – К. Тайгараев атындагы башталгыч мектеби. 

Дареги; Жоон-Күнгөй айылы. Төрөканов көчөсү -1.

№17 – О. Тажибаев атындагы орто мектеби.

Дареги; Калмак-Кырчын айылы.

55 – Ташматов атындагы негизги мектеби.

Дареги; Канжыга айылы. 

№28 – Т. Кочкоров атындагы орто мектеби.

Дареги; Жоон-Күнгөй айылы. Чалов көчөсү -1.

№57 – Саты орто мектеби.

Дареги; Саты айылы.