Айылдык аймактар
Ырыс

Мектептери

15 – М. Юсупова атындагы орто мектеби. 

Дареги; Күмүш-Азиз айылы, К. Усманов көчөсү-42.

№5 – З. Бабур атындагы мектеп гимназиясы. 

Дареги; Жар-Кыштак айылы, Ж.Курашев көчөсү-3.

№34 – Ырыс атындагы орто мектеби. 

Дареги; Ырыс айылы, Примберди ажы көчөсү-27.

№75 – Улукбек атындагы орто мектеби. 

Дареги; Тотия айылы, М. Узденова көчөсү.

№24 – Г. Бакиева атындагы орто мектеби. 

Дареги; Дөмөр айылы, Жунусалиев көчөсү-9.

№44 – Фуркат атындагы орто мектеби. 

Дареги; Масадан айылы, Ж. Юнусов көчөсү-179.

№78 – З. Бакиров атындагы орто мектеби. 

Дареги; Лавдан-Кара айылы, А. Мадаминов көчөсү-6.

№89 – П. Жуманазаров атындагы орто мектеби. 

Дареги; Чымчык-Жар айылы, Т. Сатаров көчөсү.

№43 – А. Карабаев атындагы орто мектеби. 

Дареги; Кыр-Жол айылы, Ташиев көчөсү.

№93 – А. Хакимов атындагы орто мектеби. 

Дареги; Курук-Көл айылы.

№94 – Айбек атындагы орто мектеби. 

Дареги; Күмүш-Азиз айылы, Боташев көчөсү-76.

№104 – Х. Халдаров атындагы башталгыч мектеби. 

Дареги; Жар-Кыштак айылы.