Айылдык аймактар
Кызыл-Туу

Мектептери

№94 – Б. Калымбетов атындагы орто мектеби. 

Дареги; Мундуз айылы, К. Төрөбеков көчөсү-5.


№13 – А. Базаров атындагы орто мектеби. 

Дареги; Орто-Азия айылы, Суранбаева көчөсү.


№30 – Х. Кенжаев атындагы орто мектеби. 

Дареги; Бостон айылы.


№63 – Э. Төрөбаев атындагы орто мектеби. 

Дареги; Ак-Баш айылы.


31 – Ы. Чанаков атындагы орто мектеби. 

Дареги; Кызыл-Сеңир айылы. Муратов көчөсү-20.


№80 –  К. Төрөмаматов атындагы орто мектеби. 

Дареги; Мундуз айылы, К. Төрөбеков көчөсү-5.


№14 – К. Абдраимов атындагы орто мектеби. 

Дареги; Соку Таш айылы.


№76 – А. Матиев атындагы орто мектеби. 

        Дареги; Алмалуу айылы.


№70 – Ж. Өмүралиев атындагы негизги мектеби. 

       Дареги; Кара-Көл айылы.


№45 – А. Осмонов атындагы орто мектеби. 

       Дареги; Ак-Булак айылы


№83 – З. Жамашев атындагы орто мектеби. 

      Дареги; Ачы айылы.


№56 – Акчалуу негизги мектеби. 

     Дареги; Кой-Таш айылы.


№86 – О. Муратов атындагы негизги мектеби. 

      Дареги; Таштак айылы. Пусурманкул ажы көчөсү -9


№75 – К. Эрматов атындагы жатак лицей мектеби. 

       Дареги; Бостон айылы. Изатулла ажы көчөсү -69