Айылдык аймактар
Таш-Булак

Тарыхы

Таш-Булак айыл аймагы

Таш-Булак айылынын тарыхына токтолсок, 1996-жылга чейин Таш-Булак айылдык кеӊеши өзүнүн атын бир нече жолу өзгөрткөн. Илгери анын аймагында ондон ашык Куйбышев, Каганович, Молотов, Жданов атындагы колхоздор чарбанын Чолок-Терек жана Таш-Булак айылдарынын базасында түзүлгөн. 

1926-28-жылдары аймакта жер реформасы жүргүзүлүп, алгачкы колхоздор пайда боло баштайт. Аталган аймакта түзүлгөн 11 звеного Пазыл, Саттар, Ыймаил, Ядгар, Асран деген адамдар жетекчилик кылышкан. 1927-жылы ушул 11 звено 4 звеного биригет.

         1928-жылы Шахрай колхозу түзүлүп, колхоздун кеӊсеси Үч-Коргон маалесиндеги Пулат дува мейманканасында жайгашкан. Кийин Торончу, Куяш, Крупская колхоздору уюшулган. Андан кийин майда колхоздор бириктирилип Торончу жана Таш-Булак колхоздору гана калган. Таш-Булак колхозуна Пашахожаев Пазыл, Торончу колхозуна Калкожо палван төрага болуп шайланат. 

1950-жылдардан баштап колхоздор ирилештирилип Жалал-Абад шаарынын тегерегиндеги 5 колхоз Сузак районунун карамагына өткөрүлүп берилген. Ошентип Сузак районуна караштуу Таш-Булак айылдык совети түзүлөт. Айылдык советке Таш-Булак, Куйбышев, Дмитров, Каганович колхоздору караган. 1957-жылы ошолордун баары бириктирилип “Октябрдын 40 жылдыгы” колхозу деп атала баштаган. 

Жаӊы колхозго Эргешов Мамасалы төрага болгон. 1959-84-жылдары колхозго Өмүрзаков Махкам төрагалык кылган. 1984-жылы “Октябрдын 40 жылдыгы” колхозу менен Дивпром ГКОсу биригип  Сузак мамлекеттик адистештирилген чарбасы түзүлүп, анын директору Дарбанов Бекболот Ерматович болгон. 1987-жылдан 1992-жылга чейин аталган чарбага Тургунбаев Болот Раевич директор болуп турду. 1950-жылдан – 1965-жылга чейин “Октябрдын 40 жылдыгы” атындагы колхоздо квалификациялык кадрлар менен камсыз кылууда Жалал-Абад шаарында ачылган ар түрдүү тармактагы окуу жайлар чоӊ роль ойногон. Бул жылдардын аралыгында чарбанын үч жеринде техникалык парктар түзүлгөн жана ал жерге ар түрдүү маркадагы 70тен ашуун техникалар алынып келинген болчу. 

         Маселен: “Октябрдын 40 жылдыгы” атындагы колхоздо аймакта биринчи жолу чарбалык эсептеги малды бордоп семиртүүчү комплекс пайда болду. Пахта, жүгөрү, буудай, шалы өстүрүүдө ж.б. дыйканчылыктын түрлөрүн өнүктүрүүдө Таш-Булак айылдык кеӊешинин аймагындагы чарбалар колхоз продукцияларынын мамлекетке милдеттүү түрдө өткөрүүдө баалардын жаӊы системасы менен иштей башташкан. Биринчи жолу колхоздо эмгек акы төлөө накталай жүргүзүлдү. Натыйжада чарбанын аймагында 40 орундуу балдар бакчасы, 120 орундуу маданият үйү, мончо, онго жакын чарбалык дүкөндөр иштеп турган.

Селолук советтен - айыл округуна 

Азыр айылдык округ деп атала баштаган бул бирдик мурда айыл  өкмөтү деп аталып, 1996-жылы Таш-Булак айылдык кеӊешинин базасында уюшулган. Таш-Булак айыл округунун тарыхы өткөн кылымдын 50-жылдарына барып такалат. Аталган селолук советте 1950-66-жылдары Исаков Алмияр төрага болгон. Ал эми 1966-82-жылдары Момунова Инабатхан, 1982-86-жылдары Акбаржанова Рашидхан жетекчилик кылган. Кайра куруу жылдарынан кийин айылдык кеӊеш деп аталып, 1986-96-жылдары Тамарахан Мадярова төрайым болгон. 1996-98-жылдары болсо Чырмаш Макаилов, андан соң 1998-2001-жылдар аралыгында Садырбек Качкынбаев төрага болгон.