Айылдык аймактар
Багыш

Калкынын саны

Учурда Багыш айыл аймагында 4000ден ашуун кожолукта, 23 000 ден ашык адам жашайт. Союз учурунда айылда 39 улуттун өкүлдөрү болсо, азыр 10 дон ашуун ар кайсы улуттар жашоодо. Негизинен жер иштетүү, багбанчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенишет.

Powered by Froala Editor