Айылдык аймактар
Курманбек

Ооруканалары

ГСВ №25. Кара- Чолок(Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү)

             Дареги: Кара-Чолок айылы.


№__ ФАП Канжыга(Фельдшердик-акушердик бөлүм)

               Дареги: Канжыга айылы.


№__ ФАП Калмак-Кырчын(Фельдшердик-акушердик бөлүм)

              Дареги: Калмак-Кырчын айылы.


№__ ФАП Таран-Базар(Фельдшердик-акушердик бөлүм)

               Дареги: Таран-Базар айылы.


№__ ФАП Жоон-Күнгөй(Фельдшердик-акушердик бөлүм)

 Дареги: Жоон-Күнгөй айылы.


№__ ФАП Саты(Фельдшердик-акушердик бөлүм)

               Дареги: Саты айылы.