Айылдык аймактар
Ырыс

Ооруканалары

№16 – Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү. 

Ладан -Кара айылы, Кенеш көчөсү.

№6 – Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү. 

Күмүш-Азиз айылы, Октябрский көчөсү- 57.

№7 – Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү. 

Киров айылы, Ж.Курашев көчөсү.

№8 – Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү. 

Тейит айылы, Бакиев көчөсү.

№ 6 – Фельдшердик-акушердик бөлүмү. 

 Күмүш-Азиз айылы, Тажибаев көчөсү.

№ 7 – Фельдшердик-акушердик бөлүмү. 

Курук-Көл айылы, 

№ 8 – Фельдшердик-акушердик бөлүмү. 

Тотия айылы, Абжалилов көчөсү-2.

№ 9 – Фельдшердик-акушердик бөлүмү. 

Ладан -Кара айылы, Тоголок Молдо көчөсү-2.