Айылдык аймактар
Таш-Булак

Калкынын саны

Калкы

Ташбулак айыл аймагы Сузак районунун административдик бирдиги болуп саналат. Ал деңиз деңгээлинен 900-1200 метр бийиктикте жайгашып, калкынын саны учурда 22000 ге чукул. Негизги жашоочуларын кыргыз, өзбек, татар, орус ж.б. улуттар түзөт. Облус борборунан 5, ал эми Бишкек шаарынан 600 км аралыкта жайгашкан. Бир тарабы Багыш айыл аймагы жана Көк-Жангак шаары менен, ал эми экинчи тарабы Жалал-Абад шаарына караштуу элдүү пунктар менен чектешет.