Айылдык аймактар
Кара-Алма

Калкынын саны

Кара-Алма айыл аймагындагы калк саны учурда 4100 дөн ашык. Союз учурунда орус, поляк, немец, чечен, өзбек улутундагы элдер көп болгондуктан, орто мектептер да орус тилинде окуткан. Учурда айылда 99 % кыргыздар. Калкы негизинен мал чарбасында, дыйканчылыкта ошондой эле токойчулукта эмгектенишет. 

Powered by Froala Editor