Айылдык аймактар
Кызыл-Туу

Ооруканалары

ГСВ №9. Орто-Азия (Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү)

                       Дареги: Орто-Азия айылы,

№10 ФАП Шатрак (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

         Дареги: Соку Таш айылы, Жумабай Палван көчөсү.

№11 ФАП Талаа-Булак(Фельдшердик-акушердик бөлүм)

   Дареги: Талаа-Булак айылы.

ГСВ №10  Бостон (Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү)

                       Дареги: Бостон айылы, И. Юлдашев көчөсү.

№12 ФАП Кара-Көл (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

         Дареги: Кара-Көл айылы, С. Мамадинов көчөсү.


№13 ФАП Ак-Булак(Фельдшердик-акушердик бөлүм)

   Дареги: Ак-Булак айылы.

№14 ФАП Жаңы-Ачы (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

                Дареги: Талаа-Булак айылы. Х. Раимкулов көчөсү.

ГСВ №11  Мундуз (Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү)

                       Дареги: Мундуз айылы, С. Досуев көчөсү.

№15 ФАП Жашасын (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

          Дареги: Жашасын айылы, Т. Үсенов көчөсү-28.

№16 ФАП Кызыл-Сенир(Фельдшердик-акушердик бөлүм)

   Дареги: Кызыл-Сеңгир айылы. Мамасадыков көчөсү.

№17 ФАП Жаңы-Орток (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

                Дареги: Дареги: Кызыл-Сеңгир айылы.