Айылдык аймактар
Көкарт

Тарыхы

Көк-Арт айылдык аймагы


Тарыхчылардын айтымында Көк-Арт өрөөнүнү тээ 10 кылым мурун гүлдөп өскөн аймактардын катарында болуп, өрөөндүн кыштоо ордосу болуп азыркы Көк-Арт айыл аймагы болгон дешет. Ошол учурдагы тигилген боз үйлөрдүн үстүндө ойногон улак, жерге түшпөй, азыркы Таш-Булак айылына чейин барчу экен. 6 кылым мурун айтылуу Курманбек баатыр жердеген, абасы таза, суусу мол бул өрөөндү бекеринен  Абдылда бий, Чыйбыл болуштар тандабаса керек.

 Совет доору орногондон кийин, бул жерлерде алгачкы ирет ТОЗдор уюштурулуп, дыйкандар бирикмеси иштей баштап, колхоздук-кооперативдик түзүлүштүн очогу башталган. Үч-Малайда, Эркин, Кубат, Жаӊы-Күч колхоздору, ал эми Жерге-Тал, Жалгыз-Жаӊгак, айылдарына Жаӊы-Жол, Ворошилов колхоздору уюштурулуп согуш жылдарынан кийин аларды Михайловка МТСи тейлей баштаган.

1939-жылдан 1941-жылга чейин, 1945-жылдан 1950-жылга чейин бул колхоздор иреттелип, Комсомол колхозу уюштурулуп, анын башкармасы болуп Калназаров Жумук 1957-жылга чейин иштеген. 1957-жылдан 1958-жылдын 1-майына чейин Кудайбердиев Надырбек колхоздун башкармасы болгон.

  Михайловкада “Новый путь”, Мазар-Булакта “Большевик” колхоздору биригип “Новый путь” колхозу уюштурулуп 1958-жылга чейин Шумский, Алхонов башкарма болуп иштеген. 

1958-жылы 1-майда Михайловка МТСи “Комсомол”, “Новый путь”“Красный пахарь”, “Ворошилов”, “Совет” колхоздору жоюлуп, жалпы Көк-Арт колхозу болуп уюшулган. Анын директору болуп Орхименко Павел Никандревич иштеген. 1960-67-жж. директор болуп Чугай Григорий Исосифович иштеп, семхоз экономикалык жактан абдан дүӊгүрөп өскөн. 

Чугай Г.И. Кыргыз ССРинин Жогорку Кеӊешине депутат болуп шайланган, райкомдун бюро мүчөсү болгон. 

1967-71-жж – Төрөгелдиев Бегимкул

1971-74-жж – Киплаков Петр Купрянович

1974-80-жж – Кешикбаев Асылжан

1980-84-жж – Розиев Азиз

1984-87-жж – Шукуров Абдыкапар 

1987-94-жж – Кыдыралиев Орозмамат 

1994-96-жж – Жумуков Маматжан семхоздун директору болуп иштешкен. 


1996-жылдан Көк-Арт совхозу реформанын негизинде жоюлуп, совхоздун мүлкү, жери үлүштөргө бөлүнүп жеке менчикке өттү жана совхоздун мүлкү, жеринин 25%ын алуу менен Көк-Арт мамлекеттик үрөнчүлүк чарбасы 1996-жылы 1-майда уюштурулуп, анын директорлугуна Салиев Рахман 1999-жылдын октябрь айына чейин иштеген. 1999-2003-жылдары Чекиров Түгөлбай директор болуп иштеп, андан кийин чарба менчиктештирилип кеткен. 

Көк-Арт өрөөнүндө колхоздор уюшкандан мурда айылдык кеӊештер болгон. Булар мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдары болгон. 

Көк-Арт, Михайловка селолук Советтери биригип Михайловка, ал эми 1958-жылы Михайловка, Дмитревка сельсоветтери биригип, Көк-Арт поселоктук совети болуп уюштурулган. 

1955-63-жылдары Михайловка Көк-Арт селолук Советинин председатели болуп Арзиев жума иштеген. 1963-68-жылдары Көк-Арт постсоветинин предсседатели болуп Салиев Рахман иштеген. 

1968-71-жж - Мурзаев Төрайым

1971-74-жж – Абдукаимова Тургун

1974-76-жж – Болотов Жолболду

1976-81-жж – Бекмуратов Ороз

1981-87-жж – Исмаилов Койчуман

1987-94-жж – Маманов Абдуманап

1994-96-жж – Жанышбаев Жакып иштеген. 

Көк-Арт совхозу 1996-жылы 1-майда реформадан кийин Көк-Арт айыл өкмөтү болуп уюштурулуп, айыл өкмөтүнүн башчысы болуп Жумуков Маматжан иштеген. 2001-2005-жылдары Кыдыралиев Орозмамат жетекчи болгон.