Айылдык аймактар
Кара-Дарыя

Айылдары

Айыл аймагына ЧаңгырташАралТөш кыштактары карайт

Чаңгыр-Ташта 4880 

Аралда 6563

Төштө 4784 жаран жашашат.

маданият үйү, 2 клуб, 2 китепкана бар.

Powered by Froala Editor