Айылдык аймактар
Кыз-Көл

Ооруканалары

ГСВ №26. Кара-Март (Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү)

             Дареги: Кара-Март айылы.


№__ ФАП Кара-Булак (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

              Дареги: Кара-Булак айылы.


 №__ ФАП Сары-Булак (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

Дареги: Сары-Булак айылы.


№__ ФАП Жылан-Темир (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

           Дареги: Жылан-Темир айылы.


№__ ФАП Жаны-Арык (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

          Дареги: Жаны-Арык айылы.


№__ ФАП Кызыл-Кыя (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

          Дареги: Кызыл-Кыя айылы.


№__ ФАП Орток (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

          Дареги: Орток айылы


ГСВ №27. Каду (Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү)

           Дареги: Каду айылы.


№__ ФАП Кыз-Көл (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

          Дареги: Кыз-Көл айылы.


 №__ ФАП Ак-Тоок (Фельдшердик-акушердик бөлүм)

           Дареги: Ак-Тоок айылы.