Айылдык аймактар
Көкарт

Айылдары

Айылдары

Көк-Арт айыл аймагына 4 элдүү пунк карайт. Алар, Мазар-Булак, Жерге-Тал, Жалгыз-Жаӊгак, Үч-Малай кыштактары.