Айылдык аймактар
Кыз-Көл

Мектептери

№12 – Ш. Абдраманов атындагы орто мектеби 

     Дареги: Ак-Тоок айылы, А. Абдрасулов көчөсү.


№67 – Т. Каипов атындагы орто мектеби.

     Дареги: Каду айылы, Мадыш ата көчөсү.


№79 – Шопоков атындагы орто мектеби.

    Дареги: Кыз-Көл айылы, М. Күчүкбаев көчөсү-23.


№32 – Жапарбаев атындагы орто мектеби.

    Дареги: Кара-Март айылы, Т. Кушбаков көчөсү.


№62 – К. Бакиев атындагы орто мектеби 

    Дареги: Кара-Март айылы, Н. Усенов көчөсү-16.


№37 – Мамбетаипов атындагы орто мектеби.

   Дареги: Кашка-Терек айылы, Назаралиев көчөсү.


№66 – З. Саралаев атындагы орто мектеби.

   Дареги: Сары-булак айылы, Т. Жоошбаев көчөсү-11.


№59 – Кара-Булак орто мектеби.

    Дареги: Кара-Булак айылы.


№58 –  Абдыкамалов атындагы орто мектеби 

    Дареги: Катыранкы айылы, А. Боржуев көчөсү-15.


№82 – Б. Камбаров атындагы орто мектеби.

      Дареги: Ак-Булак айылы.


№84 – М. Токтогулов атындагы орто мектеби.

     Дареги: Кызыл-Кыя айылы.


№87 – Келечек негизги мектеби.

     Дареги: Жаңы-Айыл айылы.