Айылдык аймактар
Москва шаарындагы "СУЗАК КООМУ" бирикмесинин маданий иш-чарасы.