Айылдык аймактар

Чыгармалары

Барпы Алыкуловдун чыгармалар жыйнагы. (1- том)

Барпы-1 (Окуу үчүн ушул жерди БАС).pdf


Барпы Алыкуловдун чыгармалар жыйнагы. (2- том)

Барпы-2 (окуу үчүн, ушул жерди БАС).pdf


Тайырбек Сатыбалдиев. (чыгармалар жыйнагы)

Тайырбек төкмө. (окуу үчүн ушул жерди БАС) pdf


У. Абдукаимов. "Майдан" романы

Узакбай Абдукаимов. (окуу үчүн ушул жерди БАС)


Мухтар Борбугулов "Элеттик жигит"


Мухтар Борбугулов "Элеттик жигит. (окуу үчүн ушул жерди БАС)


Мухтар Борбугулов "Тандалган тамсилдер"

тандалган тамсилдер.pdf

Шабданбай Абдрахманов "Тарыхтагы ак тактар"

Тарыхтагы ак тактар. (окуу үчүн ушул жерди БАС). pdf


Түмөнбай Байзаков.  Тандалмалар

Түмөнбай Байзаков. (окуу үчүн ушул жерди БАС). pdf


Түмөнбай Байзаков.  "Согуш дептери"

Түмөнбай Байзаков "Согуш дептери"(окуу үчүн ушул жерди БАС) .pdf


Сулайман Кайыпов.  "Туркияда жашаган Памир кыргыздарынын макал-лакаптары"

С. Т. Кaйыпов. Мaкaл-лaкaптaр. (окуу үчүн ушул жерди БАС)PDF.pdf


Сулайман Кайыпов.  "Туркияда жашаган Памир кыргыздарынын кошоктору"

С. Т. Кaйыпов. Кошоктор. (окуу үчүн ушул жерди БАСPDF.pdf


Сулайман Кайыпов.  "Туркияда жашаган Памир кыргыздарынын тамак-аштары"

С. Кaйыпов.Тaмaк-aш. (окуу үчүн ушул жерди БАС).pdf


Тазагул Закирова.  "Тирүү сөз"

Т. Закирова. Тирүү сөз. (окуу үчүн ушул жерди БАС) pdf


Жеништин даамы.pdf


Жаш акындар жыйнагы

Сузак калемгерлери.pdf